Bodyshampoo 500 ml Car & Boat Products

Prijs € 17,50 incl. BTW

Bodyshampoo 500 ml Car & Boat Products

 Car & Boat Products Swisstec Bodyshampoo 500 ml

Neutrale, hoog geconcentreerde autoshampoo met neutrale PH waarde. Het water loopt als parels van het oppervlak af. Droogt streeploos op en laat een langdurige glans na. Speciaal ontwikkeld voor handmatige verwerking. maar ook bijzonder geschikt voor verwerking met allerhande hulpmiddelen. Door de neutrale ph waarde is het veilig voor zowel huid als lak en verven. Geeft een rijk en actief schuim. Bijzonder economisch in gebruik door de hoge concentratie.

Gebruiksaanwijzing:

Dosering: Afhankelijk van de aard en mate van vervuiling en verwerkingsapparatuur. Maximale verdunning 1:25 met water. Product niet laten opdrogen op ondergrond en goed naspoelen met water.

Gevarenaanduidingen:
Kan een allergische reactie veroorzaken, : Veroorzaakt ernstige oogirritatie, :
Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Veiligheid:
Buiten bereik van kinderen houden
Geen verontreinigde werkkleding buiten de werkplek dragen, emissie naar het milieu.
Draag beschermende handschoenen / draag beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming :
OP DE HUID: wassen met veel water / water en zeep :

BIJ CONTACT MET DE ogen: voorzichtig afspoelen met water.
Verwijder indien mogelijk bestaande contactlenzen. Blijven spoelen : Bij huidirritatie of uitslag:, :
Inhoud / verpakking speciaal afval, Verontreinigde kleding wassen voor hergebruik.

Productbeschrijving:

  • Bodywork swisstec auto-boot-camper-caravan-motor shampoo 500 ml Car & Boat Products
  • Concentraat
  • PH neutraal
  • Geeft rijk en actief schuim

Prijs € 17,50 incl. BTW

 

DIRECT BESTELLEN

Bodyshampoo 500 ml Car & Boat Products

EEN TOP SELECTIE DETAIL PRODUCTEN:

Car & Boat Care heeft al ruim 15 jaar ervaring in deze brance en heeft daarom de beste producten samengesteld voor u.