Velgenreiniger 500 ml Car & Boat Products

Prijs € 17.50 incl. BTW

Velgenreiniger 500 ml Car & Boat Products

Car & Boat Products swisstec Velgenreiniger/ wheelcleaner 500 ml

Zuurvrije sterke velgenreiniger voor het reinigen van zwaar vervulde of verweerde velgen. Maakt uw oude velg weer als nieuw.

Gebruiksaanwijzing:

Spray het product van dichtbij op de velg en laat het even intrekken. De velg zal rood op kleuren. Na maximaal 5 minuten de velg met hoge druk afspuiten. Laat het product niet opdrogen. Niet op warme velgen gebruiken of in de volle zon.

Waarschuwing:

Gevarenaanduidingen:
Kan een allergische reactie veroorzaken, : Veroorzaakt ernstige oogirritatie, :
Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Veiligheid:
Buiten bereik van kinderen houden : Inademing van aerosol, de handen grondig wassen na het hanteren,
Geen verontreinigde werkkleding buiten de werkplek dragen, emissie naar het milieu.
Draag beschermende handschoenen / draag beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming :
OP DE HUID: wassen met veel water / water en zeep :

BIJ CONTACT in de ogen: voorzichtig afspoelen met water.
Verwijder indien mogelijk bestaande contactlenzen. Blijven spoelen : Bij huidirritatie of uitslag:, :
Inhoud / verpakking speciaal afval, Verontreinigde kleding wassen voor hergebruik. Verpakking afvoeren via chemisch afval

Productbeschrijving:

  • Car & Boat Products swisstec Velgenreiniger/ wheelcleaner 500 ml
  • Zuurvrije velgenreiniger
  • Bevat kleurindicator
  • Geschikt voor alle soorten velgen

Prijs € 17.50 incl. BTW

 

DIRECT BESTELLEN

Velgenreiniger 500 ml Car & Boat Products

EEN TOP SELECTIE DETAIL PRODUCTEN:

Car & Boat Care heeft al ruim 15 jaar ervaring in deze brance en heeft daarom de beste producten samengesteld voor u.